Jan Bernström

Ove Bernström

Andreas Bernström

Martin Floman

070-747 39 41

070-747 39 42

073-692 73 87

070-731 77 88

Hjorths Elektriska AB

Värmlandsvägen 37

691 34 Karlskoga

Telefon: 0586-30565

info@hjorthselektriska.se

Design By Ekstrom Sign & Design

ROT-avdrag, 30% på arbetskostnaden!

ROT-avdrag kan göras av privatpersoner. Det innebär att man kan dra av halva arbetskostnaden + moms på hantverksarbeten som utförs, max 50.000:- (OBS! Inkomstbaserat).

 

Privatpersonen måste stå som ägare för sin bostadsrättslägenhet eller vara ägare till huset. Är man 2 ägare på bostadsrättslägenheten eller huset så kan båda få göra ROT-avdrag på halva arbetskostnaden, max 50.000:-/ägare (OBS! Inkomstbaserat).

 

Hjorths Elektriska gör arbeten mot ROT-avdraget. Meddela oss innan arbetet påbörjas om ni vill utnyttja ROT-avdraget! Vi behöver i det fall man vill använda

ROT-avdrag på sitt arbete följande uppgifter ifrån kunden:

 

Ägare till bostadsrättslägenhet

 · Personnummer till den/de rotavdraget ska stå på.

 · Lägenhetsnummer.

 · Bostadrättsföreningens orgnisationsnummer.

 

Ägare till hus

 · Personnummer till den/de rotavdraget ska stå på.

 · Huset/fastighetens beteckning.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida: ROT-avdrag >>