Jan Bernström

Ove Bernström

Andreas Bernström

Martin Floman

070-747 39 41

070-747 39 42

073-692 73 87

070-731 77 88

Hjorths Elektriska AB

Värmlandsvägen 37

691 34 Karlskoga

Telefon: 0586-30565

info@hjorthselektriska.se

Design By Ekstrom Sign & Design

Välkommen till

Hjorths Elektriska AB

Industriservice

Nyinstallation

Belysning

Smarta hem

Reparationer